Transportklagenemda

Det finnes en egen klagenemd for kollektivreiser, på lik linje med klagenemda for flyreiser.

Transportklagenemda - kollektivt, behandler klager hvor reisende ikke er enig i Flytogets konklusjon av en saksbehandling.

Saken må være nemnda i hende innen ett år etter at kunden har fremmet skriftlig reklamasjon til Flytoget AS.

For mer informasjon kontakt nemnda på telefon 22 54 60 00 eller se www.transportklagenemnda.no.