Oslo-motiver i Flytogterminalen

26 januar 2017
Kjenner du igjen motivene på de store digitale skjermene i Flytogterminalen på Oslo Lufthavn? De er alle hentet fra forskjellige steder i Oslo, blant annet Frognerparken, Ekebergparken og Sørenga.

Motivene har som ambisjon å reflektere hovedstadens egenart, og på den måten tydeliggjøre Flytogets primære destinasjon. Kjente motiver vises fra en litt annen side enn postkortene i souvenir-butikken og vi håper at de vil vekke interesse og utforskertrang både hos tilreisende og Oslo-folk.

Bildene er tatt av fotograf og billedkunstner Jon Marius Nilsson.