Flytogets påskeruter 2017

Påskehare på plattform
29 mars 2017
Bane Nor gjennomfører planlagte sporarbeider rundt Oslo S påsken 2017 noe som betyr at Flytoget vil kjøre noe sjeldnere enn normalt.
  • Fra søndag 9. april til og med søndag 16. april har Flytoget avgang hvert 20. minutt. Det vil kjøres flytog på hele strekningen, men unntak av en kort periode:
      • Lørdag 15. april (fra klokken 18.30) til søndag 16. april (til og med klokken 08.00) kjøres det buss for Flytog mellom Oslo S og Oslo Lufthavn.
      • Reisende til/fra Lillestrøm tilbys taxi. 
  • Mandag 17. april vil Flytogene ha avgang hvert tjuende minutt frem til klokken 12.00. Fra klokken 12.00 kjører Flytogene som normalt og vi har avgang hvert tiende minutt til/fra Oslo Lufthavn.
  • Flytogene vil dessverre ikke stoppe på Stabekk i perioden 9.april – 16.april.

Sjekk Flytogets reiseplanlegger for nærmere detaljer.

Vi beklager de ulempene dette medfører og ønsker alle våre kunder en riktig god påske.