Om Flytoget

Alle medarbeidere i Flytoget er din vert når du reiser med oss. Noen av oss vil du treffe i toget, andre på stasjonene, men mange av oss møter du aldri. Men – vi kan love at vi alle sammen tenker på deg. Hver eneste dag.
Utsikt om bord Flytoget

17 januar 2017

Flytogets historie

I 2017 er det tjuefem år siden historien om Flytoget begynte. Det er en historie om tydelige mål og skyhøye ambisjoner. En historie om en litt trøblete start og en veldig god fortsettelse. Det er historien om oss.
Flytogets historie
Gutt får reisehefte av flytogvert

17 januar 2017

Service Excellence

Du som kunde er styrende for alt vi gjør. Derfor skal du forvente litt mer av Flytoget. Vi lover at vi skal gjøre det enkelt for deg. Og at vi skal se deg og dine behov. Hver eneste gang. Vi kaller det Service Excellence.
Service Excellence
Kvinne ser ut av togvindu

17 januar 2017

Bærekraft og samfunnsansvar

I Flytoget har bærekraft og samfunnsansvar en strategisk betydning, og blir sett på som en sentral forutsetning for selskapets langsiktige resultater og verdiskapning.
Bærekraft og samfunnsansvar
Kontor om bord Flytoget

17 januar 2017

Jobb i Flytoget

Ønsker du å jobbe sammen med hyggelige og entusiastiske kolleger, begeistre våre kunder og bidra til å bevare og utvikle et produkt med høy kvalitet i alle ledd?
Jobb i Flytoget
Nærbilde av Flytogets uniform

27 januar 2017

Kvartals- og årsrapportering

Kvartals- og årsrapportering
Kvartals- og årsrapportering
Medarbeider bak skrivebord

17 januar 2017

Eierstyring og selskapsledelse

Flytogets prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse er nå revidert, og skal legge grunnlaget for langsiktig verdiskapning for eier, medarbeidere og andre interessenter som kunder, samarbeidspartnere og samfunnet for øvrig.
Eierstyring og selskapsledelse
Flytogverter

17 januar 2017

Flytogets etiske retningslinjer

Formålet med disse etiske regler er å sikre en god etisk praksis og definere felles standarder for alle ledere, medarbeidere og styremedlemmer i Flytoget. Alle medarbeidere skal følge de lover, regler og retningslinjer som til enhver tid gjelder uavhengig av avdeling, stilling og funksjon.
Flytogets etiske retningslinjer
Philipp Engedal Administrerende direktør

21 november 2018

Flytogets styre og ledergruppe

Flytogets styre består av åtte medlemmer, hvorav tre medlemmer er valgt av Flytogets ansatte.
Flytogets styre og ledergruppe