Flytogets styre består av åtte medlemmer, hvorav tre medlemmer er valgt av Flytogets ansatte. De aksjonærvalgte styremedlemmene velges av generalforsamlingen for en periode på to år og de ansattevalgte styremedlemmen velges også for to år av gangen.

Ledergruppen i Flytoget består av fire kvinner og fire menn.

Rolf Gunnar Roverud - Styreleder
Født: 1958 

Stilling: Administrerende direktør i Infranord Norge og styrets leder siden 2017. 
Styrets leder siden: 2017

Rolf har økonomisk utdanning og mastergrad innen strategi og ledelse. Han har vært konsernsjef i Scana Industrier og har hatt ledende stillinger i NSB og Saga Petroleum. Han er også styreleder i mobilitetsselskapet Kolumbus AS. 

 

Marianne Ødegård Ribe - Nestleder

Født: 1968

Stilling: Administrerende direktør Norgesgruppen Servicehandel AS
Styremedlem siden: 2017.

Marianne er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og arbeider til daglig som administrerende direktør i NorgesGruppen Servicehandel AS. Hun har jobbet i ledende stillinger både nasjonalt og internasjonalt innenfor salg, marked og forretningsutvikling i selskaper som BMW, Jordan og LEGO. Hun har også tidligere vært markedsdirektør i NSB Persontog i perioden 2002-2006. Hun er i dag styremedlem i Viking Footwear og Malorama AS. 

 

Gyrid Skalleberg Ingerø
Født: 1967

Stilling: Chief Financial Officer and Executive Vice President of Kongsberg Gruppen
Styremedlem siden: 2017

Gyrid er statsautorisert revisor fra NHH og har før Kongsberg vært SVP & CFO i Telenor Norge og CFO & Investor Relation i Komplett ASA. Hun har omfattende erfaring fra ledelse av restruktureringsprosesser både i 1881 og i Expert. Hennes tidligere erfaring omfatter også CFO-erfaring fra PE selskap, mange år i KPMG og i Nordea. Hun har hatt lang og variert styreerfaring siden 2000. I dag sitter hun som styremedlem i Itera ASA, Patria Inc. og Opplysningen 1881 AS. 

 

Aslak Sverdrup

Født: 1973

Stilling: Administrerende direktør for Akvariet i Bergen
Styremedlem siden: 2017

Aslak Sverdrup er utdannet i Forsvaret, med lederutdanning fra Sjøkrigsskolen og spesialistutdanning fra Forsvarets Spesialkommando. Han har en videreutdanning innen risikostyring fra Buckinghamshire New University og er midt i en Master of Technology Management i regi av NHH og NTNU. Aslak har operativ ledererfaring fra Forsvarets spesialstyrker, har vært gründer og har jobbet fire år internasjonalt innen olje og gass i tillegg til å ha vært lufthavndirektør ved Bergen Lufthavn Flesland. Aslak er nå administrerende direktør for Akvariet i Bergen. Han innehar i tillegg styreverv i Team Rubicon Norway og Visit Bergen, samt styrelederverv i Bergens Næringsråd og BIR AS.

 

Stein Bemer

Født: 1965

Stilling: Partner i Risk Information Group
Styremedlem siden: 2019

Stein har gått siviløkonomstudiet ved Handelshøyskolen BI. Han har bred erfaring fra forretningsutvikling og ledelse av vekst- og omstillingsprosesser innenfor transport, luftfart og reiseliv og har gjennom mange år hatt ledende stillinger i SAS-konsernet, nasjonalt og internasjonalt. Stein har arbeidet med rådgivning og som management-for-hire, blant annet som administrerende direktør i Handicare, oppstartsselskaper, transportsektoren, samt kunde- og lojalitetsprogrammer. 

Per Stene
Født: 1972

Stilling: Flytogvert, Flytoget AS
Styremedlem siden: 2014

Per har variert erfaring bade som maler, byggtapetserer, postmann og som klargjører i et utleiefirma. Han startet som flytogvert i 2011 og har vært lokal hovedtillitsvalgt i Norges Jernbaneforbund siden 2014.

 

Erik Melle
Født: 1972

Stilling: Flytogfører, Flytoget AS
Styremedlem siden: 2020

Erik Melle er utdannet innen elektro, og jobbet fem år i et entreprenørselskap før han begynte på lokførerutdanningen i 2002. Han var deretter ansatt tre år i NSB før han begynte som flytogfører i Flytoget i september 2005. Erik har vært tillitsvalgt siden 2015 og er, i tillegg til flytogfører, også kjørelærer og sensor.

 

Heidi Lund Hansen
Født: 

Stilling: Leder kundesenter, Flytoget AS
Styremedlem siden: 2020

 

Flytogets ledergruppe
Philipp Engedal Administrerende direktør

Administrerende direktør

Philipp Engedal

Telefon: +47 952 98 512
E-post: philipp.engedal@flytoget.no

Philipp Engedal er utdannet siviløkonom fra Universität Mannheim og har lang erfaring som toppleder innenfor ulike sektorer, herunder dagligvare, logistikk, godstransport, byggevareindustri og samferdsel. Engedal tiltrådte stillingen som administrerende direktør i Flytoget januar 2017. Han kom fra stillingen som administrerende direktør i Nobina Norge.

Kommunikasjonssjef

Ida Marie Fottland

Telefon: +47 922 36 171
E-post: 
ida.marie.fottland@flytoget.no


Ida har en BA i historie og statsvitenskap fra Trinity College, University of Dublin og en MA i Peace and Conflict Studies fra Universitet i Oslo. Ida har tidligere blant annet jobbet som rådgiver i kommunikasjonsselskapet Geelmuyden Kiese. Hun har vært kommunikasjonssjef i Flytoget siden 2015.

Ida Marie Fottland Kommunikasjonssjef
Nicolai Bryde Kommersiell direktør

Kommersiell direktør

Nicolai Bryde

Telefon: +47 970 23 642
E-post: nicolai.bryde@flytoget.no

Nicolai Bryde er utdannet samfunnsøkonom med fordypning innen matematikk og konkurransestrategier fra Universitetet i Oslo. Nicolai har jobbet i Storebrand i 11 år, hvor han startet som konserntrainee. Videre har han jobbet som forretningsutvikler og salgsleder. I de siste seks årene har han hatt ulike lederroller i markedsavdelingen og sist som markedssjef for bedrifts- og privatmarkedet i Storebrand. Nicolai har jobbet i Flytoget siden 2017.

Økonomidirektør

Eva Sørby Bråten

Telefon: +47 934 81 741
E-post: evasorby.braten@flytoget.no

Eva Sørby Bråten har økonomiutdanning og en Master of Management fra BI. Eva startet i Flytoget som regnskapssjef i 2007, deretter var hun økonomisjef og gikk inn i stillingen som økonomidirektør i 2014. Hun har tidligere jobbet i ulike økonomistillinger, samt jobbet som konsulent innen implementering av ERP-system.

Eva Sørby Bråthen Økonomidirektør
Thomas Berntsen Direktør drift og teknisk

Anbudsdirektør

Thomas Berntsen

Telefon: +47 900 14 283
E-post:
thomas.berntsen@flytoget.no

Thomas Berntsen er utdannet flymekaniker og bedriftsøkonom fra BI. I tillegg har han etterutdanning innen jernbaneteknikk og samferdsel. Thomas har lang erfaring fra transportsektoren. Først 17 år i SAS med hovedvekt på flyvedlikehold og som produksjonssjef på Gardermoen. I Flytoget har Thomas tidligere hatt stillinger som vedlikeholdssjef, teknisk sjef og teknisk direktør.

Direktør drift og teknisk

Trine Pande-Rolfsen

Telefon: +47 901 52 312
E-post:
trine.pande-rolfsen@flytoget.no


Trine Pande-Rolfsen er utdannet sivilingeniør Energi og miljø fra NTNU. Hun startet sin arbeidskarriere i jernbanen, men har det meste av sin arbeidserfaring fra ulike fag- og lederstillinger i Statnett.  Trine begynte i Flytoget i 2020, og kom da fra stillingen som direktør Sikkerhet, beredskap og HMS i Statnett.

Vigdis Torblaa Plan- og personaldirektør

Plan- og Personaldirektør

Vigdis Torblaa

Telefon: +47 958 99 743
E-post: vigdis.torblaa@flytoget.no

Vigdis Torblaa er utdannet siviløkonom fra BI og har lang erfaring som leder med fokus på logistikk og omstilling fra flere virksomheter som VG, IKEA og Dagbladet. Hun tiltrådte stillingen som plan- og personaldirektør i Flytoget august 2018. Hun kom fra stillingen som plansjef i Nobina Norge.

Administrasjonssjef

Åge Pedersen

Telefon: +47 970 29 721
E-post: age.pedersen@flytoget.no

Åge Pedersen er utdannet sivilingeniør innen elektronikk fra NTH. Han begynte i Flytoget i 2007 og har hatt flere ulike roller i selskapets ledelse. Åge har tidligere innehatt lederstillinger i elektrobransjen, deriblant medisinsk elektronikk.

Åge Pedersen Administrasjonssjef
Toril Dyrkorn IT og Utviklingssjef

IT og Utviklingssjef

Toril Dyrkorn

Telefon: +47 901 75 561
E-post:
toril.dyrkorn@flytoget.no

Toril Dyrkorn er sivilingeniør innen IT, med en bachelor i Computer Science fra universitetet i Bristol, UK og EDB-ingeniør fra Bergen Ingeniørhøgskole. Toril har lang erfaring fra utvikling, systemforvaltning, prosjektledelse, porteføljestyring og ledelse innen IT fra sin lange fartstid i Telenor. Hun kom fra stillingen som leder for IT-prosjektlederpoolen til Telenor da hun tiltrådte stillingen som IT-sjef i Flytoget januar 2007.