Flytogets styre og ledelse

Flytogets styre består av 8 medlemmer, hvorav tre medlemmer er valgt av Flytogets ansatte. De  aksjonærvalgte styremedlemmene velges av generalforsamlingen for en periode på to år og de ansattevalgte styremedlemmen velges også for to år av gangen.

Rolf Gunnar Roverud - Styreleder
Født: 1958 

Stilling: Administrerende direktør i Infranord Norge og styrets leder siden 2017.
Styrets leder siden: 2017

Rolf har økonomisk utdanning og mastergrad innen strategi og ledelse. Han har vært konsernsjef i Scana Industrier og har hatt ledende stillinger i NSB og Saga Petroleum. Han er i dag styreleder i Kolumbus og Norske Veier.

 

Marianne Ødegård Ribe - Nestleder
Født: 1968

Stilling: Daglig leder Norgesgruppen Servicehandel
Styremedlem siden: 2017.

Marianne Ødegaard Ribe er utdannet siviløkonom og arbeider til daglig som administrerende direktør i NorgesGruppen Servicehandel AS. Hun har jobbet i ledende stillinger både nasjonalt og internasjonalt innenfor salg, marked og forretningsutvikling i selskaper som BMW, Jordan og LEGO. Hun har også tidligere vært markedsdirektør i NSB Persontog i perioden 2002-2006.Hun er i dag styremedlem i Dolly Dimples, Viking Footwear og Malorama AS. Ribe er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

 

Gyrid Skalleberg Ingerø
Født: 1967

Stilling: Chief Financial Officer and Executive Vice President of Kongsberg Gruppen
Styremedlem siden: 2017

Gyrid er statsautorisert revisor fra NHH og har før Telenor hatt ledende stillinger i Telenor Norge, Expert, Komplett ASA, Reiten & Co ASA, samt mange år i KPMG og i Nordea. Hun har hatt lang og variert styreerfaring siden 2000. I dag sitter hun som styremedlem i Storebrand ASA, Sporveien AS, Itera ASA og Opplysningen 1881 AS.

 

Trygve Gjertsen
Født: 1953

Stilling: Direktør i Braathens Aviation
Styremedlem siden: 2005
Trygve er siviløkonom fra NHH og tidligere partner i Ernst & Young. Han har vært direktør i Braathens, samt strategidirektør i konsernledelsen i Posten. Trygve har styreverv i Widerøe.

 

Aslak Sverdrup
Født: 1973

Stilling: Lufthavnsdirektør Bergen Lufthavn Flesland
Styremedlem siden: 2017

Aslak Sverdrup er utdannet i Forsvaret, med lederutdanning fra Sjøkrigsskolen og spesialistutdanning fra Forsvarets Spesialkommando. Han har en videreutdanning innen risikostyring fra Buckinghamshire New University og er midt i en Master of Technology Management i regi av NHH og NTNU. Aslak har operativ ledererfaring fra Forsvarets spesialstyrker, har vært gründer og har jobbet fire år internasjonalt innen olje og gass. De siste fem årene har han jobbet i Avinor. Han er i dag Lufthavndirektør ved Bergen lufthavn Flesland og sitter i Avinors konsernledelse. Aslak innehar styreverv i Bergen Næringsråd og Bergen Reiselivslag.

 

Per Stene
Født: 1972

Stilling: Flytogvert, Flytoget AS
Styremedlem siden: 2014
Per har variert erfaring bade som maler, byggtapetserer, postmann og som klargjører i et utleiefirma. Han startet som Flytogvert i 2011 og har vært lokal hovedtillitsvalgt i Norges Jernbaneforbund siden 2014.

 

Jon E. Johansen
Født: 1959

Stilling: Flytogfører, Flytoget AS
Styremedlem siden: 2016
Jon er utdannet maskin montør ved Fredrikstad mekaniske verksted. I 1982 begynte han som lokfører NSB hvor han også jobbet som instruktør og kjørelærer. Jon har vært i Flytoget siden 2001 og er i tillegg til Flytogfører kjørelærer og sensor for nye førere. Jon har været tillitsvalgt i Flytoget siden 2008.

 

Lena Angela Nesteby
Født: 1967

Stilling: Merkevaresjef Flytoget
Styremedlem siden: 2016
Lena er Diplomøkonom fra BI med en Mastergrad fra samme sted. Lena har jobbet i Flytoget siden 2005 og har bygget opp merkevaren Flytoget over mange år. Hun har tidligere jobbet i Møller US Import AS og Harald A. Møller AS.

Administrerende direktør Philipp Engedal

Philipp Engedal - administrerende direktør

Philipp Engedal - Administrerende direktør
Philipp Engedal er utdannet siviløkonom fra Universität Mannheim og har lang erfaring som toppleder innenfor ulike sektorer, herunder dagligvare, logistikk, godstransport, byggevareindustri og samferdsel. Engedal tiltrådte stillingen som administrerende direktør i Flytoget januar 2017. Han kom fra stillingen som administrerende direktør i Nobina Norge.

 

Eva Sørby Bråten - Økonomidirektør
Eva Sørby Bråten har økonomiutdanning og en Master of Management fra BI. Eva startet i Flytoget som regnskapssjef i 2007, deretter var hun økonomisjef og gikk inn i stillingen som økonomidirektør i 2014. Hun har tidligere jobbet i ulike økonomistillinger, samt jobbet som konsulent innen implementering av ERP-system.

 

Kari Skybak - HR-direktør
Kari Skybak tok sin bachelor i Social Sciences i Edinburgh, Skottland og videreutdanning innen personaladministrasjon og organisasjonsutvikling på BI. Hun har bred erfaring innen HR – og har jobbet nordisk og internasjonalt. Hun har jobbet som personalsjef i Vingreiser AS, DHL International og UPC Norge (nå Get), før hun kom til Flytoget som HR-direktør i 2005.

 

Thomas Berntsen - Teknisk direktør
Thomas Berntsen er utdannet flymekaniker og bedriftsøkonom fra BI. I tillegg har han etterutdanning innen jernbaneteknikk og samferdsel. Thomas har lang erfaring fra transportsektoren. Først 17 år i SAS med hovedvekt på flyvedlikehold og som produksjonssjef på Gardermoen. I Flytoget har Thomas innehatt stillinger som vedlikeholdssjef, teknisk sjef og teknisk direktør.

 

Toril Dyrkorn - IT-sjef
Toril Dyrkorn er sivilingeniør innen IT, med en bachelor i Computer Science fra universitetet i Bristol, UK og EDB-ingeniør fra Bergen Ingeniørhøgskole. Toril har lang erfaring fra utvikling, systemforvaltning, prosjektledelse, porteføljestyring og ledelse innen IT fra sin lange fartstid i Telenor. Hun kom fra stillingen som leder for IT-prosjektlederpoolen til Telenor da hun tiltrådte stillingen som IT-sjef i Flytoget januar 2007.

 

Åge Pedersen - Administrasjonssjef
Åge Pedersen er utdannet sivilingeniør innen elektronikk fra NTH. Han begynte i Flytoget i 2007 og har hatt flere ulike roller i selskapets ledelse. Åge har tidligere innehatt lederstillinger i elektrobransjen, deriblant medisinsk elektronikk.

 

Hans Kristensen - Driftsdirektør
Hans har økonomiutdanning fra BI og har jobbet i Flytoget siden 2000. Han har hatt ulike direktørposisjoner i Flytoget i denne perioden. Han har tidligere ti års erfaring fra aluminiumsdivisjonen i Norsk Hydro.

 

Ida Marie Fottland - Kommunikasjonssjef
Ida har en BA i historie og statsvitenskap fra Trinity College, University of Dublin og en MA i Peace and Conflict Studies fra Universitet i Oslo. Ida har tidligere blant annet jobbet som rådgiver i kommunikasjonsselskapet Geelmuyden Kiese. Hun har vært kommunikasjonssjef i Flytoget siden 2015.

 

Nicolai Bryde - Kommersiell direktør
Nicolai Bryde er utdannet samfunnsøkonom med fordypning innen matematikk og konkurransestrategier fra Universitetet i Oslo. Nicolai har jobbet i Storebrand i 11 år, hvor han startet som konserntrainee. Videre har han jobbet som forretningsutvikler og salgsleder. I de siste seks årene har han hatt ulike lederroller i markedsavdelingen og sist som markedssjef for bedrifts- og privatmarkedet i Storebrand.