Planlagt avvik

Her finner du en oversikt over alle Flytogets avvik.

For detaljer om hvordan vi håndterer eventuelle avvik, se Flytogets reiseplanlegger.

  • Årsak
    Start
    Slutt
  • Bane Nor gjennomfører planlagt vedlikehold på linjen. Flytoget setter opp alternativ transport mellom Drammen og Skøyen
  • Bane Nor gjennomfører planlagt vedlikehold på linjen. Flytoget setter opp alternativ transport mellom Drammen og Asker
  • Bane Nor gjennomfører planlagt vedlikehold på linjen. Flytoget setter opp alternativ transport mellom Drammen og Asker