Gå til hovedinnholdet

Salgsvilkår for nettbutikk

Lurer du på noe?

Kontakt Flytogets kundeservice på chat eller telefon.
Vi holder åpent mandag til fredag 08 - 18

Salgsvilkår for Flytogets nettbutikk omfatter vilkår knyttet til kjøp på Flytoget.no. I tillegg kan du lese mer om dine passasjerrettigheter i Flytogets transportvilkår. Informasjon om Flytogets bruk og vern av personopplysninger finner du i Flytogets personvernerklæring, i Flytogets app eller på flytoget.no.
1. Avtalen
Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt skriftlig avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.
2. Partene
Selger er Flytoget AS, Biskop Gunnerus’ gate 14 Posthuset, flytoget@flytoget.no, 23 15 90 00, organisasjonsnummer 965 694 404, og betegnes i det følgende som selger.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper.
3. Pris
Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader slik at du som kunde har full forutberegnelighet.

Prisene som er oppgitt er i norske kroner og inkludert mva.

Det oppgis estimert valuta med hensikt å hjelpe internasjonale kunder med å forstå hva prisen er i deres lokale valuta. Estimatet er kun veiledende og betalingen vil bli foretatt i norske kroner, slik at faktisk kostnad blir korrigert for den aktuelle valutakursen på kjøpstidspunktet. Det er ikke tatt hensyn til eventuelle kostnader for valutaomregning i forbindelse med betaling i norske kroner.
4. Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

For å gjennomføre et kjøp må du legge inn et gyldig mobilnummer og en e-post adresse, slik at vi kan administrere ditt kjøp, yte effektiv kundeservice, samt sende deg billetter og kvittering for kjøpet.

Du må også legge inn et gyldig betalingskort hos vår betalingsformidler Nets.

Dine personopplysninger blir behandlet i tråd med det til enhver tid gjeldende regelverk for behandling av personopplysninger. Mer om dette kan du lese i Flytogets personvernerklæring.
5. Betalingen
Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Varen sendes direkte etter bekreftet kjøp hos Nets, forutsatt at betalingsmiddel er gyldig.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som billetten kjøpes.

Alle kjøp og betaling håndteres av betalingsformidleren som opptrer som databehandler på vegne av Flytoget.

Flytoget aksepterer de betalingskort som er beskrevet i forbindelse med kjøp i nettbutikken og registrering av betalingskort hos Nets.

Betaling gjennomføres ved bekreftelse av betalingskort hos Nets.
6. Levering
Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt billetten(e). Billettene er overtatt i det øyeblikket kjøper har mottatt billetten(e) på e-post-adressen som er registrert i forbindelse med kjøpet.

I Flytogets nettbutikk skjer utsendelse av billetter elektronisk via e-post, umiddelbart etter bekreftet kjøp.

Billetten(e) og kvitteringen blir levert til din e-post adresse i PDF-format og med lenke til visning av billett i nettleser. Hver billett vil leveres enkeltvis i PDF-format. Ved kjøp av tur/retur-billett vil denne sendes som to enkeltbilletter i hver sin PDF.
7. Angrerett
I tråd med angrerettloven § 22 tilbyr ikke Flytoget angrerett ved kjøp hvor det er fastsatt en gyldighetsperiode for når tjenesten kan benyttes.
8. Bruk av billettene
Dersom du skal benytte billett kjøpt via Flytogets nettbutikk, må du ha kjøpt og fått lastet ned en billett for riktig reisestrekning og billettkategori før reisen starter.

Billettene er utformet for utskrift i A4-format, visning i PDF-leser eller nettleser på mobile enheter.

Ved reise fra Oslo Lufthavn avleses billetten ved sperringen før nedgang til plattform. Ved reise til Oslo Lufthavn avleses billettene i sperringene ved ankomst.

Billetten gjelder fra kjøpstidspunkt, for en gitt gyldighetsperiode, er for én reise, én bestemt reisestrekning, uavhengig av retning, men ikke for et angitt reisetidspunkt. Se også Flytogets transportvilkår.

Barn under 16 år, i følge med voksne, trenger ikke billett. Barnet vil bli sluppet i gjennom sperringene ved hjelp fra Flytogets personell, eller det er mulig å benytte barneportalen.

Billetten må være tilgjengelig for kontroll på hele reisen med Flytoget.
9. Flytogets ansvar
Nettbutikken vil normalt være tilgjengelig og fungere uten feil eller mangler. Flytogets nettbutikk er imidlertid avhengig av flere systemer for å fungere optimalt.

Flytogets nettbutikk, eller visse funksjoner, kan fra tid til annen også være utilgjengelig for eksempel på grunn av vedlikehold.

Flytoget er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap som du eller noen andre påføres i forbindelse med bruk eller at Flytogets nettbutikk ikke kan benyttes som forutsatt.

Skulle det oppstå situasjoner med feilinformasjon på Flytoget.no, som påfører deg utgifter til alternativ transport eller andre nødvendige tiltak, gjelder Flytogets transportvilkår.

Flytoget kan endre funksjonalitet i Flytogets nettbutikk eller velge å slutte å tilby den.
10. Kundens ansvar
Du er ansvarlig for å kjøpe korrekt billett i samsvar med de krav vi har for hver billettkategori. I nettbutikken finner du en lenke til kravene for hver billettkategori i forbindelse med kjøp av billetter.

Du er ansvarlig for å oppgi korrekte opplysninger.

Du er ansvarlig for å benytte et gyldig betalingsmiddel.

Ved bruk av mobil enhet er du ansvarlig for at enheten er tilgjengelig, skjermen leselig, og at enheten har tilstrekkelig batteri fra ombordstigning til du har passert Flytogets sperringer på Oslo lufthavn eller ved avstigning på reisens bestemmelsessted. Ved kontroll kan du bli forespurt om å vise billett underveis på strekningen.

Dersom du vesentlig bryter med disse vilkår eller Flytogets transportvilkår, kan Flytoget nekte bruk av Flytogets salgskanaler.
11. Kontakt oss
Flytogets kundesenter kan kontaktes ved chat på flytoget.no, pr. e-post flytoget@flytoget.no eller telefon 23 15 90 00.