Gå til hovedinnholdet

Flytogets styre består av åtte medlemmer, hvorav tre medlemmer er valgt av Flytogets ansatte. De aksjonærvalgte styremedlemmene velges av generalforsamlingen for en periode på to år. De ansattvalgte styremedlemmene velges også for to år av gangen.

Ledergruppen i Flytoget består av fire kvinner og fem menn.

Flytogets styre
Ingvald Løyning

Styreleder

Ingvald Løyning

Født: 1956
Stilling: Konsernsjef i DSD
Styrets leder siden: 2021

Ingvald har økonomisk utdanning, og er konsernsjef for DSD og styreleder i Tide, et heleid datterselskap til DSD. Han har vært konsernsjef i Kverneland Group og har hatt ledende stillinger i Nutreco. Han har vært styreleder i SR Bank, IRIS og flere andre selskaper.

Nestleder

Marianne Ødegaard Ribe

Født: 1968
Stilling: Administrerende direktør i Ringnes AS
Styremedlem siden: 2017.

Marianne er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og arbeider til daglig som administrerende direktør i Ringnes AS. Før det var hun administrerende direktør i Norgesgruppen Servicehandel AS. Hun har jobbet i ledende stillinger både nasjonalt og internasjonalt innenfor salg, marked og forretningsutvikling i selskaper som BMW, Jordan og LEGO. Hun har også tidligere vært markedsdirektør i NSB Persontog i perioden 2002-2006. Marianne har styreverv i flere av Ringnes sine datterselskaper, og er styremedlem i Grieg Seafood ASA.

Marianne Ødegård Ribe
Jon Georg Dale

Jon Georg Dale

Født: 1984
Stilling: Partner i First House
Styremedlem siden: 2021

Jon Georg har bakgrunn fra politikken og kjenner offentlig forvaltning og samferdselssektoren spesielt godt. Han har vært samferdselsminister, landbruks- og matminister, stortingsrepresentant, politisk rådgiver og statssekretær i flere departementer. 

Gyrid Skalleberg Ingerø

Født: 1967
Stilling: Chief Financial Officer and Executive Vice President of Kongsberg Gruppen
Styremedlem siden: 2017

Gyrid er statsautorisert revisor fra NHH og har før Kongsberg vært SVP & CFO i Telenor Norge og CFO & Investor Relation i Komplett ASA. Hun har omfattende erfaring fra ledelse av restruktureringsprosesser både i 1881 og i Expert. Hennes tidligere erfaring omfatter også CFO-erfaring fra PE selskap, mange år i KPMG og i Nordea. Hun har hatt lang og variert styreerfaring siden 2000. I dag sitter hun som styremedlem i Itera ASA, KID ASA og de fleste datterselskapene i Kongsberg Gruppen ASA.

Gyrid Skalleberg Ingerø
Stein Bemer

Stein Bemer

Født: 1965
Stilling: Partner i Risk Information Group
Styremedlem siden: 2019

Stein har gått siviløkonomstudiet ved Handelshøyskolen BI. Han har bred erfaring fra forretningsutvikling og ledelse av vekst- og omstillingsprosesser innenfor transport, luftfart og reiseliv og har gjennom mange år hatt ledende stillinger i SAS-konsernet, nasjonalt og internasjonalt. Stein har arbeidet med rådgivning og som management-for-hire, blant annet som administrerende direktør i Handicare, oppstartsselskaper, transportsektoren, samt kunde- og lojalitetsprogrammer. 

Per Stene

Født: 1972
Stilling: Flytogvert, Flytoget AS
Styremedlem siden: 2014

Per har variert erfaring bade som maler, byggtapetserer, postmann og som klargjører i et utleiefirma. Han startet som flytogvert i 2011 og har vært lokal hovedtillitsvalgt i Norges Jernbaneforbund siden 2014.

Per Stene
Erik Melle

Erik Melle

Født: 1972
Stilling: Flytogfører, Flytoget AS
Styremedlem siden: 2020

Erik Melle er utdannet innen elektro, og jobbet fem år i et entreprenørselskap før han begynte på lokførerutdanningen i 2002. Han var deretter ansatt tre år i NSB før han begynte som flytogfører i Flytoget i september 2005. Erik har vært tillitsvalgt siden 2015 og er, i tillegg til flytogfører, også kjørelærer og sensor.

Heidi Lund Hansen

Født: 1977
Stilling: Distribusjonssjef Flytoget AS
Styremedlem siden: 2020

Heidi er utdannet bachelor innen markedskommunikasjon, og har i sine 24 år i Flytoget hatt ansvaret for Flytogets kundesenter og B2B-salg, før hun i 2020 gikk over i ny stilling som distribusjonssjef. Hun har i dag blant annet ansvaret for utvikling av Flytogets salgskanaler og de kommersielle avtalene rundt disse.

Heidi Lund Hansen
Flytogets ledergruppe
Et bilde av administrerende direktør Ståle Nistov

Administrerende direktør

Ståle Nistov

Telefon: +47 916 53 034
E-post: stale.nistov@flytoget.no

Ståle Nistov er utdannet siviløkonom (BA Hons) ved University of Strathclyde i Glasgow, samt etterutdanning i Nyskaping og kommersialisering ved Handelshøyskolen BI og InfraService Management ved KTH Executive School i Stockholm. I tillegg har han gått Solstrandprogrammet til AFF ved Norges Handelshøyskole. Han har lang fartstid i kollektivtransportbransjen i mange ulike lederroller, både i NSB og Nettbuss, og har sist vært daglig leder i Franzefoss Gjenvinning. Ståle begynte å jobbe i Flytoget i 2023.

Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt

Ida Marie Fottland

Telefon: +47 922 36 171
E-post: 
ida.marie.fottland@flytoget.no


Ida har en BA i historie og statsvitenskap fra Trinity College, University of Dublin og en MA i Peace and Conflict Studies fra Universitet i Oslo. Ida har tidligere blant annet jobbet som rådgiver i kommunikasjonsselskapet Geelmuyden Kiese. Hun har vært direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Flytoget siden 2015.

Et bilde av direktør kommunikasjon og samfunnskontakt, Ida Fottland
Et bilde av økonomidirektør Eva Sørby Bråten

Økonomidirektør

Eva Sørby Bråten

Telefon: +47 934 81 741
E-post: evasorby.braten@flytoget.no

Eva Sørby Bråten har økonomiutdanning og en Master of Management fra BI. Eva startet i Flytoget som regnskapssjef i 2007, deretter var hun økonomisjef og gikk inn i stillingen som økonomidirektør i 2014. Hun har tidligere jobbet i ulike økonomistillinger, samt jobbet som konsulent innen implementering av ERP-system.

Direktør IT og teknologi

Leo Bull

Telefon: +47 924 48 247
E-post: leo.bull@flytoget.no

Leo Bull er utdannet med bachelor i realfag og spesialisering på informasjonsteknologi, fra Universitetet i Oslo og Universitetet i Fribourg, Sveits. I tillegg har han etterutdanning innenfor ledelse/prosjektledelse fra BI. Leo har lang erfaring fra IT-drift, forvaltning og utvikling. Leo har jobbet i Flytoget siden 2006 og gikk inn i stillingen som IT-og teknologidirektør i 2021.

Et bilde av IT- og teknologidirektør Leo Bull
Et bilde av kommersiell direktør Nicolai Bryde

Kommersiell direktør

Nicolai Bryde

Telefon: +47 970 23 642
E-post: nicolai.bryde@flytoget.no

Nicolai Bryde er utdannet samfunnsøkonom med fordypning innen matematikk og konkurransestrategier fra Universitetet i Oslo. Nicolai har jobbet i Storebrand i 11 år, hvor han startet som konserntrainee. Videre har han jobbet som forretningsutvikler og salgsleder. I de siste seks årene har han hatt ulike lederroller i markedsavdelingen og sist som markedssjef for bedrifts- og privatmarkedet i Storebrand. Nicolai har jobbet i Flytoget siden 2017.

Direktør teknisk

Thomas Berntsen

Telefon: +47 900 14 283
E-post:
thomas.berntsen@flytoget.no

Thomas Berntsen er utdannet flymekaniker og bedriftsøkonom fra BI. I tillegg har han etterutdanning innen jernbaneteknikk og samferdsel. Thomas har lang erfaring fra transportsektoren. Først 17 år i SAS med hovedvekt på flyvedlikehold og som produksjonssjef på Gardermoen. I Flytoget har Thomas tidligere hatt stillinger som vedlikeholdssjef, teknisk sjef og direktør nye forretningsområder.

Et bilde av teknisk direktør, Thomas Berntsen
Et bilde av direktør for virksomhetsstyring, Åge Pedersen

Direktør virksomhetsstyring

Åge Pedersen

Telefon: +47 970 29 721
E-post: age.pedersen@flytoget.no

Åge Pedersen er utdannet sivilingeniør innen elektronikk fra NTH. Han begynte i Flytoget i 2007 og har hatt flere ulike roller i selskapets ledelse. Åge har tidligere hatt lederstillinger i elektrobransjen, deriblant medisinsk elektronikk.

Personaldirektør

Vigdis Torblaa

Telefon: +47 958 99 743
E-post: vigdis.torblaa@flytoget.no

Vigdis Torblaa er utdannet siviløkonom fra BI og har lang erfaring som leder med fokus på logistikk og omstilling fra flere virksomheter som VG, IKEA og Dagbladet. Hun tiltrådte stillingen som plan- og personaldirektør i Flytoget august 2018. Hun kom fra stillingen som plansjef i Nobina Norge.

Et bilde av personaldirektør Vigdis Torblaa
Et bilde av driftsdirektør Jarle Røssland

Direktør drift

Jarle Røssland

Telefon: +47 911 02 279
E-post: jarle.rossland@flytoget.no

Jarle Røssland har bakgrunn som fører og instruktør fra NSB/Vy. Han har jobbet i Flytoget siden 1997, og har bred erfaring fra jernbanedrift på både operativt og strategisk nivå. Jarle har hatt ulike lederroller innenfor drift helt fra oppstarten av Flytoget, og hadde også rollen som driftsdirektør i perioden 2010 til 2016. Han har videre deltatt i ledende roller i flere av Flytogets store prosjekter de siste årene, blant annet som ansvarlig for drift ved innfasing av de nye flytogene type 78 og vært ansvarlig for drift i anbudsteamet og ved utvikling av Flytogets nye forretningsområder.