Flytogets styre består av åtte medlemmer, hvorav tre medlemmer er valgt av Flytogets ansatte. De aksjonærvalgte styremedlemmene velges av generalforsamlingen for en periode på to år og de ansattevalgte styremedlemmen velges også for to år av gangen.

Ledergruppen i Flytoget består av fire kvinner og fire menn.

Ingvald Løyning - Styreleder

Født: 1956

Stilling: Konsernsjef i DSD

Styrets leder siden: 2021

Ingvald har økonomisk utdanning, og er konsernsjef for DSD og styreleder i Tide, et heleid datterselskap til DSD. Han har vært konsernsjef i Kverneland Group og har hatt ledende stillinger i Nutreco. Han har vært styreleder i SR Bank, IRIS og flere andre selskaper. 

 

Marianne Ødegård Ribe - Nestleder

Født: 1968

Stilling: Administrerende direktør Norgesgruppen Servicehandel AS
Styremedlem siden: 2017.

Marianne er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og arbeider til daglig som administrerende direktør i NorgesGruppen Servicehandel AS. Hun har jobbet i ledende stillinger både nasjonalt og internasjonalt innenfor salg, marked og forretningsutvikling i selskaper som BMW, Jordan og LEGO. Hun har også tidligere vært markedsdirektør i NSB Persontog i perioden 2002-2006. Hun er i dag styremedlem i Viking Footwear og Malorama AS. 

 

Jon Georg Dale- Styremedlem

Født: 1984

Jon Georg har bakgrunn fra politikken og kjenner offentlig forvaltning og samferdsekssektoren spesielt godt. Han har vært samferdselsminister, landbruks- og matminister, stortingsrepresentant, statssekretær i flere departementer og politisk rådgiver. Han har videre erfaring fra næringsmiddelindustrien og oppdrettsbansjen. Tiltrer som styremedlem 1. oktober 2021. 

 

Gyrid Skalleberg Ingerø
Født: 1967

Stilling: Chief Financial Officer and Executive Vice President of Kongsberg Gruppen
Styremedlem siden: 2017

Gyrid er statsautorisert revisor fra NHH og har før Kongsberg vært SVP & CFO i Telenor Norge og CFO & Investor Relation i Komplett ASA. Hun har omfattende erfaring fra ledelse av restruktureringsprosesser både i 1881 og i Expert. Hennes tidligere erfaring omfatter også CFO-erfaring fra PE selskap, mange år i KPMG og i Nordea. Hun har hatt lang og variert styreerfaring siden 2000. I dag sitter hun som styremedlem i Itera ASA, Patria Inc. og Opplysningen 1881 AS. 

 

Stein Bemer

Født: 1965

Stilling: Partner i Risk Information Group
Styremedlem siden: 2019

Stein har gått siviløkonomstudiet ved Handelshøyskolen BI. Han har bred erfaring fra forretningsutvikling og ledelse av vekst- og omstillingsprosesser innenfor transport, luftfart og reiseliv og har gjennom mange år hatt ledende stillinger i SAS-konsernet, nasjonalt og internasjonalt. Stein har arbeidet med rådgivning og som management-for-hire, blant annet som administrerende direktør i Handicare, oppstartsselskaper, transportsektoren, samt kunde- og lojalitetsprogrammer. 

Per Stene
Født: 1972

Stilling: Flytogvert, Flytoget AS
Styremedlem siden: 2014

Per har variert erfaring bade som maler, byggtapetserer, postmann og som klargjører i et utleiefirma. Han startet som flytogvert i 2011 og har vært lokal hovedtillitsvalgt i Norges Jernbaneforbund siden 2014.

 

Erik Melle
Født: 1972

Stilling: Flytogfører, Flytoget AS
Styremedlem siden: 2020

Erik Melle er utdannet innen elektro, og jobbet fem år i et entreprenørselskap før han begynte på lokførerutdanningen i 2002. Han var deretter ansatt tre år i NSB før han begynte som flytogfører i Flytoget i september 2005. Erik har vært tillitsvalgt siden 2015 og er, i tillegg til flytogfører, også kjørelærer og sensor.

 

Heidi Lund Hansen
Født: 1977

Stilling: Distribusjonssjef Flytoget AS
Styremedlem siden: 2020

Heidi er utdannet bachelor innen markedskommunikasjon, og har i sine 20 år i Flytoget hatt ansvaret for Flytoges kundesenter og B2B-salg, før hun i 2020 gikk over i ny stilling som distribusjonssjef.

 

Flytogets ledergruppe
Philipp Engedal Administrerende direktør

Administrerende direktør

Philipp Engedal

Telefon: +47 952 98 512
E-post: philipp.engedal@flytoget.no

Philipp Engedal er utdannet siviløkonom fra Universität Mannheim og har lang erfaring som toppleder innenfor ulike sektorer, herunder dagligvare, logistikk, godstransport, byggevareindustri og samferdsel. Engedal tiltrådte stillingen som administrerende direktør i Flytoget januar 2017. Han kom fra stillingen som administrerende direktør i Nobina Norge.

Kommunikasjonsdirektør

Ida Marie Fottland

Telefon: +47 922 36 171
E-post: 
ida.marie.fottland@flytoget.no


Ida har en BA i historie og statsvitenskap fra Trinity College, University of Dublin og en MA i Peace and Conflict Studies fra Universitet i Oslo. Ida har tidligere blant annet jobbet som rådgiver i kommunikasjonsselskapet Geelmuyden Kiese. Hun har vært kommunikasjonsdirektør i Flytoget siden 2015.

Ida Marie Fottland Kommunikasjonssjef
Nicolai Bryde Kommersiell direktør

Kommersiell direktør

Nicolai Bryde

Telefon: +47 970 23 642
E-post: nicolai.bryde@flytoget.no

Nicolai Bryde er utdannet samfunnsøkonom med fordypning innen matematikk og konkurransestrategier fra Universitetet i Oslo. Nicolai har jobbet i Storebrand i 11 år, hvor han startet som konserntrainee. Videre har han jobbet som forretningsutvikler og salgsleder. I de siste seks årene har han hatt ulike lederroller i markedsavdelingen og sist som markedssjef for bedrifts- og privatmarkedet i Storebrand. Nicolai har jobbet i Flytoget siden 2017.

Økonomidirektør

Eva Sørby Bråten

Telefon: +47 934 81 741
E-post: evasorby.braten@flytoget.no

Eva Sørby Bråten har økonomiutdanning og en Master of Management fra BI. Eva startet i Flytoget som regnskapssjef i 2007, deretter var hun økonomisjef og gikk inn i stillingen som økonomidirektør i 2014. Hun har tidligere jobbet i ulike økonomistillinger, samt jobbet som konsulent innen implementering av ERP-system.

Eva Sørby Bråthen Økonomidirektør
Thomas Berntsen Direktør drift og teknisk

Anbudsdirektør

Thomas Berntsen

Telefon: +47 900 14 283
E-post:
thomas.berntsen@flytoget.no

Thomas Berntsen er utdannet flymekaniker og bedriftsøkonom fra BI. I tillegg har han etterutdanning innen jernbaneteknikk og samferdsel. Thomas har lang erfaring fra transportsektoren. Først 17 år i SAS med hovedvekt på flyvedlikehold og som produksjonssjef på Gardermoen. I Flytoget har Thomas tidligere hatt stillinger som vedlikeholdssjef, teknisk sjef og teknisk direktør.

Direktør drift og teknisk

Trine Pande-Rolfsen

Telefon: +47 901 52 312
E-post:
trine.pande-rolfsen@flytoget.no


Trine Pande-Rolfsen er utdannet sivilingeniør Energi og miljø fra NTNU. Hun startet sin arbeidskarriere i jernbanen, men har det meste av sin arbeidserfaring fra ulike fag- og lederstillinger i Statnett.  Trine begynte i Flytoget i 2020, og kom da fra stillingen som direktør Sikkerhet, beredskap og HMS i Statnett.

Vigdis Torblaa Plan- og personaldirektør

Plan- og Personaldirektør

Vigdis Torblaa

Telefon: +47 958 99 743
E-post: vigdis.torblaa@flytoget.no

Vigdis Torblaa er utdannet siviløkonom fra BI og har lang erfaring som leder med fokus på logistikk og omstilling fra flere virksomheter som VG, IKEA og Dagbladet. Hun tiltrådte stillingen som plan- og personaldirektør i Flytoget august 2018. Hun kom fra stillingen som plansjef i Nobina Norge.

Direktør virksomhetsstyring

Åge Pedersen

Telefon: +47 970 29 721
E-post: age.pedersen@flytoget.no

Åge Pedersen er utdannet sivilingeniør innen elektronikk fra NTH. Han begynte i Flytoget i 2007 og har hatt flere ulike roller i selskapets ledelse. Åge har tidligere hatt lederstillinger i elektrobransjen, deriblant medisinsk elektronikk.

Åge Pedersen Administrasjonssjef