Gå til hovedinnholdet

Om Flytoget

Alle medarbeidere i Flytoget er din vert når du reiser med oss. Noen av oss vil du treffe i toget, andre på stasjonene, men mange av oss møter du aldri. Men – vi kan love at vi alle sammen tenker på deg. Hver eneste dag.
Utsikt om bord Flytoget

Flytogets historie

I 2021 er det 29 år siden historien om Flytoget begynte. Det er en historie om tydelige mål og skyhøye ambisjoner. En historie om en litt trøblete start og en veldig god fortsettelse. Det er historien om oss.
Flytogets historie
Gutt får reisehefte av flytogvert

Service Excellence

Du som kunde er styrende for alt vi gjør. Derfor skal du forvente litt mer av Flytoget. Vi lover at vi skal gjøre det enkelt for deg. Og at vi skal se deg og dine behov. Hver eneste gang. Vi kaller det Service Excellence.
Service Excellence
Flytoget i fart, grønt landskap

Bærekraft og samfunnsansvar

For Flytoget handler bærekraft om mer enn klima og miljø. Vi ønsker å være med og bidra på områder der vi kan gjøre en forskjell, og samtidig minimere vår påvirkning på de områdene vi bidrar negativt.
Bærekraft og samfunnsansvar
Kontor om bord Flytoget

Jobb i Flytoget

Vil du jobbe sammen med hyggelige og entusiastiske kolleger, begeistre våre kunder og bidra til å bevare og utvikle et produkt med høy kvalitet i alle ledd?
Jobb i Flytoget
Nærbilde av Flytogets uniform

Eierstyring og selskapsledelse

Flytogets prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse er nå revidert, og skal legge grunnlaget for langsiktig verdiskapning for eier, medarbeidere og andre interessenter som kunder, samarbeidspartnere og samfunnet for øvrig.
Eierstyring og selskapsledelse
Flytogverter

Flytogets etiske retningslinjer

Formålet med disse etiske regler er å sikre en god etisk praksis og definere felles standarder for alle ledere, medarbeidere og styremedlemmer i Flytoget. Alle medarbeidere skal følge de lover, regler og retningslinjer som til enhver tid gjelder uavhengig av avdeling, stilling og funksjon.
Flytogets etiske retningslinjer
Philipp Engedal Administrerende direktør

Flytogets styre og ledergruppe

Flytogets styre består av åtte medlemmer, hvorav tre medlemmer er valgt av Flytogets ansatte.
Flytogets styre og ledergruppe