Gå til hovedinnholdet
Nærbilde av Flytogets uniform

Eierstyring og selskapsledelse

Flytogets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse legger grunnlaget for langsiktig verdiskapning for eier, medarbeidere og andre interessenter som kunder, samarbeidspartnere og samfunnet for øvrig.
Eierstyring og selskapsledelse