Gå til hovedinnholdet
Nærbilde av Flytogets uniform

Eierstyring og selskapsledelse

Flytogets prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse er nå revidert, og skal legge grunnlaget for langsiktig verdiskapning for eier, medarbeidere og andre interessenter som kunder, samarbeidspartnere og samfunnet for øvrig.
Eierstyring og selskapsledelse