Gå til hovedinnholdet
Flytoget driver sin virksomhet etter tillatelse fra Samferdselsdepartementet og Statens jernbanetilsyn.
Vilkår for bruk av Flytogets digitale plattform
Flytogverter

Flytogets etiske retningslinjer

Formålet med disse etiske regler er å sikre en god etisk praksis og definere felles standarder for alle ledere, medarbeidere og styremedlemmer i Flytoget. Alle medarbeidere skal følge de lover, regler og retningslinjer som til enhver tid gjelder uavhengig av avdeling, stilling og funksjon.
Flytogets etiske retningslinjer