Gå til hovedinnholdet
Flytogverter

Flytogets etiske retningslinjer

Formålet med disse etiske regler er å sikre en god etisk praksis og definere felles standarder for alle ledere, medarbeidere og styremedlemmer i Flytoget. Alle medarbeidere skal følge de lover, regler og retningslinjer som til enhver tid gjelder uavhengig av avdeling, stilling og funksjon.
Flytogets etiske retningslinjer
Flytoget driver sin virksomhet etter tillatelse fra Samferdselsdepartementet og Statens jernbanetilsyn.
Vilkår for bruk av Flytogets digitale plattform