Gå til hovedinnholdet

Salgsvilkår for Flytogets app

Lurer du på noe?

Kontakt Flytogets kundeservice på chat eller telefon.
Vi holder åpent mandag til fredag 08 - 18

Salgsvilkår for Flytogets app omfatter vilkår knyttet til kjøp i Flytogets app. I tillegg kan du lese mer om dine passasjerrettigheter i Flytogets transportvilkår. Informasjon om Flytogets bruk og vern av personopplysninger finner du i Flytogets personvernerklæring, i Flytogets app eller på flytoget.no.

1.     Avtalen


Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt skriftlig avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer og tjenester mellom næringsdrivende og forbrukere.

2.     Partene


Selger er Flytoget AS, Biskop Gunnerus’ gate 14 Posthuset, flytoget@flytoget.no23 15 90 00, organisasjonsnummer 965 694 404, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3.     Pris


Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader slik at du som kunde har full forutberegnelighet.

Prisene som er oppgitt er i norske kroner og inkludert mva.

4.     Avtaleinngåelse


Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen appen, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

For å gjennomføre et kjøp må du legge inn et gyldig mobilnummer, e-post adresse og fullt navn, slik at vi kan administrere ditt kjøp og sende deg billetter, samt kvittering for kjøpet.

Du må også legge inn et gyldig betalingskort hos vår betalingsformidler Nets.

Dine personopplysninger blir behandlet i tråd med det til enhver tid gjeldende regelverk for behandling av personopplysninger. Mer om dette kan du lese i Flytogets personvernerklæring.

5.     Betalingen


Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Betaling gjennomføres ved bekreftet kjøp av billett i app for vanlige og normalt rabatterte billetter. For kundegrupper som har rettighet til Flytoget- eller OSL-pass, vil betaling skje ved avlesning av strekkode i portalene på Oslo Lufthavn.

Alle kjøp og betaling håndteres av betalingsformidleren som opptrer som databehandler på vegne av Flytoget.  

Flytogets app aksepterer de betalingskort som er beskrevet i forbindelse med registrering av kort i appen.

6.     Levering


Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har mottatt billetten i appen.

I Flytogets app skjer utsendelse av varer elektronisk i app, umiddelbart etter bestilling.

Billetten(e) leveres på siden «Mine billetter» i app, tilgjengelig fra billettikon på hovedsiden.

Kvittering for kjøpet er tilgjengelig for utsendelse på e-post i sidemenyen og man kan også velge å få den tilsendt automatisk ved hvert kjøp.

7.     Angrerett


I tråd med angrerettloven § 22 tilbyr ikke Flytoget angrerett ved kjøp hvor det er fastsatt en gyldighetsperiode for når tjenesten kan benyttes.

8.     Bruk av billettene


Bruk av billett kjøpt via Flytogets app forutsetter at du har kjøpt og fått lastet ned en billett av riktig billettkategori for riktig reisestrekning før reisen starter. Du er selv ansvarlig for at enheten er tilgjengelig, skjermen leselig, og at enheten har tilstrekkelig batteri fra ombordstigning til du har passert Flytogets portaler på billettens bestemmelsessted. Ved kontroll kan du bli forespurt om å vise billett underveis på strekningen.

For kunder med bedriftsavtaler vil rettigheten bli identifisert basert på din e-post og bekreftelse av denne. Billettkategorien er unik for din bedrift og merket med bedriftens navn.

For kunder med Flytogets pass vil man ved første gangs bruk opprette et pass med predefinert reisestrekning som senere kan endres. Passet vil deretter bli liggende i app inntil rettigheten opphører.

Rettigheten til pass administreres ved et samarbeid mellom Flytoget og din arbeidsgiver. For ansatte på Oslo Lufthavn vil rettigheten bli identifisert automatisk basert på at du har et gyldig ID-kort for Oslo lufthavn. Det gjøres oppmerksom på at det kun er Avinor som administrerer ID-kort og kan bekrefte om dette er gyldig eller ikke. Flytogets pass er personlig og kan ikke deles med andre.

Ved reise fra Oslo Lufthavn avleses billetten ved portal før nedgang til plattform. Ved reise til Oslo Lufthavn avleses billettene i portalene ved ankomst.

Billetten er gyldig fra kjøpstidspunkt og frem til passering av portalene på billettens bestemmelsessted. Normale billetter vil være synlig for kontroll i Flytogets app i to timer etter at du har passert Flytogets portaler på billettens bestemmelsessted.

Billetten gjelder for en gitt gyldighetsperiode, er for én reise, én bestemt reisestrekning, uavhengig av retning, men ikke for et angitt reisetidspunkt. Du kan derfor kjøpe flere billetter for senere bruk på samme mobile enhet. Du kan også kjøpe billetter for flere i ditt reisefølge, forutsatt at dere gjør togreisen sammen. Se også Flytogets transportvilkår.

For Flytogets pass vil kjøp og validering i portalene skje samtidig, slik at billetten ikke har noen gyldighetstid.

Barn under 16 år, i følge med voksne, trenger ikke billett. Barnet vil bli sluppet i gjennom portalene ved hjelp fra vårt personell eller kan benytte vår barneportal.

9.     Flytogets ansvar for appen


Flytogets app vil normalt være tilgjengelig og fungere uten feil eller mangler. Flytogets app er imidlertid avhengig av flere systemer og nettverkstilgang for å fungere optimalt.

Flytogets app, eller visse funksjoner, kan fra tid til annen også være utilgjengelig for eksempel på grunn av vedlikehold.

Flytoget er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap som du eller noen andre påføres i forbindelse med bruk eller at Flytogets app ikke kan benyttes som forutsatt.

Skulle det oppstå situasjoner med feilinformasjon om rutetider i Flytogets app, som påfører deg utgifter til alternativ transport eller andre nødvendige tiltak, gjelder Flytogets transportvilkår.

Flytoget kan endre funksjonalitet i Flytogets app eller velge å slutte å tilby den.


10. Kundens ansvar


Du er ansvarlig for å kjøpe korrekt billett i samsvar med de krav vi har for hver billettkategori. I Flytogets app er kravene beskrevet for hver billettkategori i forbindelse med kjøp eller opprettelse av Flytogets pass. Du kan også lese mer om disse på flytoget.no.

For kunder med Flytogets pass så har man predefinert en reisestrekning som må samsvare med reisen man skal foreta. Denne kan endres på billetten før reisen.

Du er ansvarlig for å oppgi korrekte opplysninger.

Du er ansvarlig for å benytte et gyldig betalingsmiddel.

Vi gjør oppmerksom på at sikkerhetsmekanismer for Flytogets pass vil hindre åpning av våre portaler i tilfeller hvor vår betalingsformidler avviser betalingsmiddelet. Det er også andre sikkerhetsmekanismer som begrenser hvor ofte Flytogets pass kan avleses på Oslo lufthavn. Disse inntreffer ikke ved normal bruk.

Du er ansvarlig for å ta sikkerhetskopi av data på din mobile enhet, og for å bruke og vedlikeholde antivirusprogramvare og andre beskyttelsestiltak. Du er videre ansvarlig for å oppdatere Flytogets app når det lanseres nye versjoner.

Dersom du vesentlig bryter med disse salgsvilkår eller Flytogets transportvilkår, kan Flytoget nekte bruk av Flytogets app.

11. Kontakt oss


Flytogets kundesenter kan kontaktes ved chat på flytoget.no, pr. e-post flytoget@flytoget.no eller telefon 23 15 90 00.