Gå til hovedinnholdet

Behov for oppdaterte trafikktall og en ny vurdering av Flytogets fremtid

Detaljbilde av Flytogets uniform

Fotograf: Flytoget

Flytoget sendte 9. februar et notat til Samferdselsdepartementet der vi ba om oppdatert tallgrunnlag, en faktabasert debatt om tilbringertjenesten og en ny vurdering av alternative løsninger på kapasitetsutfordringene i Oslotunnelen. 

De siste månedene har det pågått en debatt om utviklingen i togtrafikken i Oslo-regionen koblet til spørsmål om integrering av tilbringertjenesten fra 2028 og dermed om Flytogets fremtid.

Det er krevende for alle involverte aktører at faktagrunnlag og forutsetninger for beslutninger er uklare, og at det stadig kommer påstander som ikke er korrekt eller er sterkt misvisende. Gitt at det er et alvorlig bakteppe, hvor viktige beslutninger om statens eierskap i Flytoget skal avgjøres, er det naturligvis avgjørende at diskusjoner og beslutninger skjer på grunnlag av riktige trafikktall og oppdaterte prognoser.

Flytoget sendte 9. februar et notat til Samferdselsdepartementet der vi ba om oppdatert tallgrunnlag, en faktabasert debatt om tilbringertjenesten og en ny vurdering av alternative løsninger på kapasitetsutfordringene i Oslotunnelen. 

 

Hele brevet til Samferdselsdepartementet finner du her.