Gå til hovedinnholdet

Flytoget er skuffet over å ikke få overta regiontogene på Østlandet

Bytoget
  • I august 2022 kunngjorde Jernbanedirektoratet at Flytoget ble valgt som foretrukket avtalepart på Østlandet 2. Flytoget la frem en løsning som kunne gi økt kapasitet, et bedre kundetilbud og samtidig ville spare staten for et milliardbeløp i avtaleperioden på ti år.


Jernbanedirektoratet annonserte 3. mars 2023 at Vy får tildelt både Østlandet 1 og Østlandet 2. Det var en svært overraskende nyhet for Flytoget, som hadde opplevd forhandlingene som svært gode, og ikke på noe tidspunkt hadde oppfattet at Jernbanedirektoratet så nødvendigheten av å snu seg til Vy for å komme i mål med forhandlingene.


Gjennom høsten var det god dialog og konstruktive forhandlinger med Jernbanedirektoratet, og Flytoget jobbet parallelt med en mobiliseringsplan for å trygge en god oppstart. Jernbanedirektoratet fikk i tolvte time instruks fra Samferdselsdepartementet om å utrede et tilbyd fra Vy, hvor de skulle gi milliardbesparelser ved å fortsette å kjøre Østlandet 1 og Østlandet 2 som helhet. Flytoget fikk ikke mulighetene til å by på Østlandet samlet, men vi ville trolig gitt et bedre tilbud som var minst like fordelaktig økonomisk og med et klart bedre rutetilbud enn det Vy har tilbudt.


Flytoget mener at både staten og de togreisende nå vil gå glipp av et sårt etterlengtet løft for den norske jernbanen. En løsning hvor Flytoget ville overtatt drift av regiontogene, mens Vy ville driftet lokaltogene, ville medført en oppsplitting av dagens operasjon. Dette er en endring vi mener ville gitt en mer effektiv og bedre jernbane, men som på den andre siden har medført protester, særskilt fra arbeidstakersiden, men også fra Vy og politiske miljøer.

Flytoget vil i tiden fremover forsøke å få innsikt i hva som faktisk skjedde i prosessen.