Gå til hovedinnholdet

Flytoget får forhandle om togtrafikken på store deler av Østlandet

Flytogverter i uniform på plattformen
I dag har Flytoget fått store nyheter, kanskje den viktigste nyheten i Flytogets snart 25 år lange historie - for i dag har Jernbanedirektoratet annonsert at Flytoget er valgt som Foretrukket avtalepart (FAP) i forhandlingene om Øst 2.

Pressekontakt

Ida Marie Fottland
Direktør kommunikasjon og bærekraft

Elisabeth Gjestland
Senior kommunikasjonsrådgiver

I dag har Flytoget fått store nyheter, kanskje den viktigste nyheten i Flytogets snart 25 år lange historie - for i dag har Jernbanedirektoratet annonsert at Flytoget er valgt som Foretrukket avtalepart (FAP) i forhandlingene om Øst 2.

I informasjonen fra Jernbanedirektoratet står det at:

Jernbanedirektoratet har tidligere valgt Vy som foretrukken forhandlingspart for lokaltog og flere regiontog på Østlandet, kalt Østlandet 1. Nå skal direktoratet gå i forhandlinger med Flytoget om øvrige regiontogstrekninger i Oslo-området, inkludert strekninger som Flytoget kjører i dag, kalt Østlandet 2. 

- Vi har valgt å invitere Flytoget til forhandlinger om å kjøre de gjenstående regiontogrutene på Østlandet. Flytoget har historisk sett en svært høy og stabil kundetilfredshet og har lykkes godt med å utvikle løsninger som gir en enkel reisehverdag for passasjerene, sier jernbanedirektør Knut Sletta. 

Forhandlingene er første trinn i prosessen mot en direktetildeling av togrutene på Østlandet. Det er de to statlige togselskapene, Flytoget og Vygruppen, som er aktuelle for å kjøre strekningene.  

- Vi tror det er positivt for utviklingen av togtilbudet at vi har to sterke statlige togselskaper i Norge. Dersom forhandlingene resulterer i at togtrafikken på Østlandet deles mellom Vy og Flytoget, forutsetter vi at selskapene samarbeider og finner felles løsninger til beste for kundene, sier Sletta.  

 

Vi i Flytoget er veldig glade for at vi nå får sette oss ned med Jernbanedirektoratet for å utvikle et bedre tilbud for de reisende med regiontog på Østlandet.

Flytoget er kjent for kundeservice, punktlighet, innovasjon og enkle løsninger for kundene. Flytoget anser dermed dette som en unik mulighet til å heve standarden på togtilbudet på Østlandet og skape en enklere hverdagsreise for flere. Vår klare ambisjon er at kundene fra dag en skal merke en forskjell. Vi føler oss trygge på at mange små grep vil kunne utgjøre en stor forskjell.

I snart 140 år har tidligere NSB, nå VY, gjort mye for togreisende. Vi skal bygge videre på det som har vært bra. Men vi mener tiden nå er moden for å se om det finnes bedre måter å løse togtrafikken på Østlandet på. De reisende fortjener at det kommer inn en ny jernbaneaktør som tenker litt annerledes og som er sulten på å teste bedre løsninger for kundene. 

Flytoget vil benytte tiden fremover til å sette oss godt inn i hva dette betyr for selskapet og forberede oss best mulig til forhandlingene.

Dette er bare begynnelsen på den mest spennende reisen i Flytogets historie. Og til de som måtte være bekymret: Flytoget er 100 prosent statlig eid. De ansatte i Vy som drifter regiontogene vil bli virksomhetsoverdratt. Billettpriser og rutetilbud vil bli som i dag - målet er at det skal bli enda bedre.