Gå til hovedinnholdet

Flytoget får ny logo

01 desember 2016
Flytoget byttet offisielt logo 1. desember 2016. Logobyttet er en del av en større moderniserings- og differensieringsprosess for selskapet, og markerer begynnelsen på en ny epoke for Flytoget. Vi har gledet oss veldig til å vise den frem.

Ny logo

En liten historie om Flytog-logoen

Flytogets første logo ble introdusert ved selskapets oppstart i 1998. Denne logoen var rød, grønn og blå, og fargene skulle symbolisere grønt for miljø, blått for skyer og rødt fordi Gardermobanen den gang var en del av NSB.

Denne logoen og fargene beholdt Flytoget frem til 2006 da vi lanserte den grå og oransje logoen.  Det grå skulle symbolisere flytogene og det oransje ble brukt fordi det er en varmere farge som i større grad appellerer til kvinner og til ferie- og fritidsmarkedet.

Denne logoen har vi beholdt frem til byttet i desember 2016.

Hvorfor ny logo og profil?

Som en del av selskapets forretningsstrategi ble det i fjor høst besluttet at Flytoget skulle gjennomføre en total merkevarerevisjon. Dette prosjektet skulle analysere dagens merkevare og morgendagens trender - og dermed legge grunnlaget for en ny merkevarebeskrivelse, samt etablere underlag for oppdatert profil, kommunikasjon og design. Merkevarerevisjonens effektmål var å sikre at Flytoget forsterket tydeligheten som merkevare og med dette legge et enda bedre grunnlag for differensiering av selskapet.

Siden høsten 2015 har det Londonbaserte designbyrået Seymour Powell sammen med Flytogets egne medarbeidere stått bak arbeidet med ny grafisk profil og merkevareplattform for selskapet. Seymour Powell har også utarbeidet design til de nye Flytogene som leveres i 2018. Seymour Powell har jobbet med mange sterke merkevarer som for eksempel Nestlé, Cadbury, Unilever, Barclay Card, Scottish Rail og har omfattende kompetanse innen området, samt at de gjennom designprosessen for «Nye flytog» hadde tilegnet seg verdifull kompetanse om Flytoget.

Den nye logoen

Den nye logoen skal symbolisere at Flytoget er et selskap som er nært knyttet til både tog- og flymarkedet. Fargen oransje er beholdt med tanke på at oransje er en viktig signalfarge og at Flytoget assosieres med oransje og grått.

Utrullingen av den nye logoen starter 1. desember 2016 og vil pågå frem til den offisielle åpningen av Terminal 2 på Oslo Lufthavn 27. april 2017.

Ny vertikal logo