Gå til hovedinnholdet

Oslo-Kristiansand: Flytoget planlegger kommersiell drift

Flytoget i grønt vårlandskap
Flytoget har sendt melding til Statens jernbanetilsyn (SJT) om planer for oppstart av en kommersiell persontransporttjeneste med tog på strekningen Oslo-Kristiansand fra desember 2027.

Flytoget har sendt melding til Statens jernbanetilsyn (SJT) om planer for oppstart av en kommersiell persontransporttjeneste med tog på strekningen Oslo-Kristiansand fra desember 2027. Dette betyr at Flytoget har meldt inn ønske å operere strekningen på kommersielle vilkår, uten økonomiske bidrag fra staten.


Strekningen er i dag en del av Trafikkpakke 1 Sør, hvor Go-Ahead Nordic har en avtale med Jernbanedirektoratet om togdrift mot et årlig økonomisk vederlag. Øvrige strekninger i Trafikkpakke 1 Sør er: Arendal-Nelaug, Kristiansand-Stavanger, Egersund-Stavanger.
Denne trafikkavtalen utløper i desember 2027, og ettersom hovedregelen for persontogtrafikk i Norge nå er fri konkurranse, vil strekningen etter dette være tilgjengelig for andre togselskaper, om noen ønsker å kjøre denne for egen regning og risiko.

 

Etter at togmarkedet i Norge ble åpnet for fri konkurranse, gjennom EUs Jernbanepakke 4 som ble vedtatt av Stortinget i 2021, blir Oslo-Kristiansand den første strekningen som vil være tilgjengelig for drift uten statlig avtale.

 

 

Flytoget planlegger å benytte seks togsett av Type 71 til driften. Disse skal bygges om til formålet. Planlagte avganger i hver retning er: Mandag – fredag: 7, lørdag: 3, søndag: 5.

 

Meldingen til SJT om plan for en ny kommersiell tjeneste, er første trinn i prosessen for å etablere et kommersielt togtilbud på strekningen Oslo-Kristiansand uten statsstøtte. SJT skal vurdere om denne tjenesten kommer i konflikt med eventuelle offentlige avtaler. Avtalen mellom Jernbanedirektoratet og Go-Ahead utløper desember 2027, med en opsjon for 2 års forlengelse. Om partene ikke ønsker å utløse denne opsjonen, vil det ikke være noen offentlig avtale til hinder for etablering av en ny kommersiell tjeneste på strekningen.

 

Et svar fra SJT forventes mottatt i løpet av senhøsten 2024. Deretter vil det bli en prosess med Bane NOR for å avtale ruteleie for strekningen.

Parallelt vil Flytoget jobbe videre med planer relatert til kundetilbud, rutetilbud og endring av interiør om bord i togene som skal tilpasses den nye tjenesten.