Flytogets resultat 2016

29 mars 2017
Flytoget leverer i 2016 nok et godt resultat med en omsetning på 923 millioner kroner og et resultat før skatt på 170 millioner.

2016 har på mange måter markert begynnelsen på en ny epoke både for norsk jernbanesektor og for Flytoget. Det satses kraftig på jernbanen og Flytoget ser at dette åpner for mange nye og spennende muligheter. Flytogets konkurransesituasjon har de siste årene endret seg, noe som i 2016 har resultert i noe fallende passasjertall. Tross en tøffere konkurransesituasjon står Flytoget seg svært godt, og det er flott å konstatere at vi fortsatt scorer høyt på sentrale måleparametere som punktlighet og kundetilfredshet.

Resultater

Flytoget hadde i 2016 en omsetning på 923 millioner kroner og et resultat før skatt på 170 millioner kroner. Nedgangen i driftsinntekter fra foregående år skyldes en reduksjon i antall passasjerer på 2,2 prosent fra 2015.

I hovedsak kan passasjernedgangen forklares med økt konkurranse i markedet. Redusert reiseaktivitet, spesielt i Flytogets kjernemarked, som følge av mindre aktivitet i norsk næringsliv, har også gitt konsekvenser for passasjertall. Flytogets organisasjon har i året som har gått brukt tid på videreutvikling av sitt tilbud, og beredt grunnen for fornyede tiltak og investeringer i årene som kommer. Flytoget har en offensiv strategi og fortsetter å prioritere de tiltakene som differensierer Flytoget fra konkurrentene. Det vil i 2017 fortsette å være veldig spennende å være Flytog-kunde.

Tross tøffere konkurranse og til dels stramme rammebetingelser legger Flytoget nok et godt år bak seg og det er gledelig å konstatere at kundetilfredsheten og punktlighet ligger på stabile henholdsvis 97 og 96 prosent og at sykefraværet er stabilt lavt.

2016 oppsummert

 • 6,5 millioner reisende
 • 218 daglige avganger
 • Omsetning 923 MNOK
 • Resultat før skatt 170 MNOK
 • Fra 1998 og frem til i dag har Flytoget utbetalt 1 342 millioner kroner i utbytte til staten.
 • 366 ansatte
 • 16 togsett
 • Punktlighet på 96%
 • Regularitet 99%
 • Flytoget har bidratt til 70 prosent kollektivandel til Oslo Lufthavn i 2016.
 • Flytoget sparte samfunnet for 33916 tonn CO2 i 2016 dersom 6,5 millioner passasjerer hadde kjørt bil til Oslo Lufthavn