Gå til hovedinnholdet

De 12 mest kjente mytene om Flytoget

Nærbilde av Flytogets uniform
Kjører Flytoget på gullbelagte skinner, og hvem eier egentlig Flytoget? Mytene om Flytoget er mange. Her får du svar på 12 av de mest kjente mytene om Flytoget.

Flytoget er bare for forretningsfolk og ikke for vanlige folk.

 

Feil.

Flytoget er for alle. Faktisk er det flere ferie- og fritidsreisende enn forretningsreisende på våre tog. Hele 6 av 10 reisende på våret tog er ferie- og fritidsreisende. Resten er forretningsreisende og ansatte på og rundt Gardermoen.

 

Flytoget kjører på egne (nye) gullbelagte skinner.

 

(Dessverre) feil.

Vi kjører på den samme infrastrukturen (skinnene) som andre togselskaper. Det stemmer at Gardermobanen (strekningen mellom Oslo S og Gardermoen) i sin tid ble bygget for Flytoget (som den gang het NSB Gardermobanen) og at Flytoget eide denne en kort periode, men denne ble overført til Jernbaneverket (nå Bane NOR) i 2000.

Gardermobanen ble bygget samtidig som Oslo lufthavn. I oktober er det 25 år siden både flyplassen og Gardermobanen åpnet, så denne infrastrukturen er ikke spesielt ny, og dessverre ikke gullbelagt.

 

Flytoget har prioritet på hele strekningen for at folk skal rekke flyene sine og tar opp kapasitet fra andre tog

 

Feil.

Togleder (de som bestemmer hvilke tog som får kjøre når) skal prioritere de togene som er i rute. Det vil si at hvis et tog allerede er forsinket, skal det ikke få prioritet for å kjøre inn ruten. Dette gjelder uansett hvilket togselskap som kjører.
Flytoget har prioritet på å få våre timinuttersavganger når ruteplanen legges, men altså ikke i den daglige togdriften.

 

Flytoget kjører bare tomme og halvfulle tog

 

Feil.

Mange mener at vi kjører luft, fordi de har sett halvfulle tog når de selv venter på et annet tog. Med over 200 avganger i døgnet er det helt klart noen tog som har mange ledige sitteplasser, men vi har også (dessverre) avganger som er helt fulle. I løpet av et år kjører vi seks millioner passasjerer, så den luften vi kjører kommer godt til nytte for passasjerene vi frakter.

 

Flytoget er unødvendig dyrt

 

Feil.

Det koster litt mer enn en togbillett med et ordinært tog, men våre kunder velger likevel Flytoget på grunn av forutsigbarhet, pålitelighet og fordi hyppige avganger gjør det til et enkelt valg. I tillegg har vi verdens beste Flygaranti, som betyr at vi kjøper ny flybillett til deg dersom noe uforutsett skulle skje

Flytoget driftes uten tilskudd fra staten eller fylkeskommunen, og overskuddet vårt går til staten, totalt 1,6 milliarder kroner siden 2004. At togbilletten er subsidiert betyr at staten betaler en del av togbilletten (via vederlag til togoperatørene), og at togoperatørene dermed kan selge billettene billigere.

For flere kundegrupper er det faktisk billigere å ta Flytoget, for eksempel studenter og barnefamilier. Hos oss er det ingen aldersgrense for å gå som student – så lenge du har gyldig studentbevis. Og alle barn under 16 år reiser gratis i følge med en voksen.

 

Flytoget fikk ettergitt flere milliarder med gjeld.

 

Delvis riktig.

Da vi måtte gi fra oss eierskapet til infrastrukturen (Gardermobanen) i 2000, som i dag brukes også av andre togselskaper, fikk Flytoget (den gang NSB Gardermobanen) slettet gjelden tilknyttet investeringskostnadene til denne.

Siden 2004 har vi gått med overskudd, som har gått direkte tilbake til staten som er vår eier. Totalt har vi levert over 1,6 milliarder kroner i overskudd.

 

Smilende flytogansatte foran et nytt Flytog

Flytoget er et privat selskap.

 

Feil.

Flytoget har alltid vært eid av staten. Siden 2004 har vi vært underlagt Nærings- og fiskeridepartementet, og hele vårt overskudd går tilbake til staten. Siden oppstarten har vi det blitt over 1,6 milliarder kroner som har gått rett tilbake til statskassen.

 

Vy skal ta over Flytoget.

 

Feil.

Det utredes om Flytoget og Vy skal slås sammen, men på nåværende tidspunkt er ingen beslutning tatt om dette. Flytoget mener togkundene og samfunnet er best tjent med at Flytoget består som et selvstendig selskap, ikke som en del av et annet større, selskap


Flytoget skal legges ned.

 

Feil.

Flytoget har konsesjon frem til 2028, og vi er helt sikre på at historien om Flytoget har mange flere kapitler.

 

Flytoget serverer kake til toglederne hver fredag.

 

Feil.

Vi serverer ikke kake hver fredag på vårt eget kontor engang, men vi er ganske rause på små og store feiringer.

 

Flytoget er sløsing med skattebetalernes penger.

 

Feil.

Flytoget blir, som eneste togselskap, ikke subsidiert. Det betyr at vi må finansiere oss selv og ikke får noe tilskudd fra verken staten eller fylkeskommunen (med unntak av ekstraordinær støtte under koronapandemien).

Vi har levert overskuddet vårt tilbake til vår eier nesten hvert år siden 2004. Totalt har vi levert over 1,6 milliarder kroner i overskudd til staten.

 

Den eneste grunnen til Flytogets suksess er nye tog og ny infrastruktur.

 

Feil.

Flytogets hemmelighet har aldri vært togene eller skinnene. Vi mener at det som skiller oss fra andre togselskap, er måten vi tenker. Vi setter kunden først i alt vi gjør, og er opptatt av at tog ikke bare skal være det beste, men også det enkleste alternativet når du skal reise. Det skal være forutsigbart også når ikke alt går som planlagt, og du skal føle deg godt i for ja – det er mange problemer med jernbanen. Så når uhellet først er ute – hvordan blir du ivaretatt da? Får du rask og korrekt informasjon, og har de ansatte de riktige verktøyene for å hjelpe deg videre?